Collecte voor de kerk in het Midden-Oosten

Collecte voor de kerk in het Midden Oosten…

Kerk in actie houdt in de week van 17 t/m 25 september een actieweek voor de kerk in het Midden Oosten. De kerkenraad heeft in verband hiermee besloten de collecte op zondag 25 september a.s. voor dit doel te bestemmen.

De kerken in Syrië hebben het namelijk erg moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

De kerk in het Midden Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden Oosten het vol kunnen houden.

Samen zijn we kerk. Daarom doet ook onze gemeente mee. Helpt u mee de partnerkerken daar te steunen middels de collecte op zondag 25 september? Op zondag 18 september krijgt u bij de uitgang het blad “Zout” uitgereikt. Hierin kunt u meer lezen over de kerken daar.

Helaas kon bovenstaande niet meer in het laatste kerkblad opgenomen worden. De berichtgeving hierover bereikte ons helaas te laat.

Namens de diaconie E. Kupers.