Doop Annemar Maarsingh

Zondag 13 maart werd Maria Anna (Annemar) Maarsingh gedoopt. Ds. A. Lagendijk ging ons voor in deze dienst. Na het ja-woord van de ouders op de Doopbelofte kwamen onder het zingen van Lied 348 de dopeling en de kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst binnen. De kinderen van de zondagsschool en de kindernevendienst, maar natuurlijk ook de kinderen die bij hun ouders in de kerk zaten, mochten getuigen zijn van deze prachtige gebeurtenis en mochten rondom het doopvont staan.

Na de doop zongen de kinderen de dopeling en haar ouders toe met het lied: God kent je vanaf het begin.

https://youtu.be/Wij3oLhU3dU 

Het Thema van deze dienst was:

“Waar één mensenhart al toe gebruikt kan worden”.

Na de dienst was er voor iedereen koffie/thee in de Sprankel, alwaar de ouders en broer en zus van Annemar gefeliciteerd konden worden.