Dorcas bestaat dit jaar 80 jaar!

Dinsdag 15 november bestond Vrouwenvereniging Dorcas 80 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum las Wuppie Heun een zelfgemaakt gedicht voor:

Vanmiddag zijn we hier bij elkaar,
want Dorcas heeft nu de leeftijd van 80 jaar.
In 1936 is het besluit genomen,
en zo is er een vrouwenvereniging gekomen.

Dominee en mevrouw de Klerk begonnen met het clubwerk. Bij de familie Huisman aan de Hassebergerweg kwamen ze bij elkaar.
Jaren later was de Sprankel klaar.
Een kleine Sprankel was het,
later is er weer eens tuk bij aan gezet.

We zitten hier warm dat mag gezegd.
In de oorlogstijd nam ieder een turf mee die dan in de kachel werd gelegd.
Toen betaalde men per avond 11 cent.
En de leden waren haast altijd present.

Zo kwamen ook dominees gezinnen in de pastorie wonen en gingen ook weer.
Dominee Verduijn woont er nu met z’n gezin, een 30 jarige dienaar van onze  Heer.

Voor de pauze wordt de avond nog als alle jaren geleid.
Na de pauze nu een spel of i.d. maar er wordt niet meer gebreid.
Toen bracht men gebreide kleding via de diaconie naar een gezin waar het goed werd besteed.
Het moest in het donker gebracht men schaamde zich dat me zo leed.

Ook onze Vrouwendag, in november steeds weer.
Met leden uit de regio, iedere keer.
Ook worden er nog kniepertjes en spekdikken gebakken.
Die worden voor vier euro verpakt in vele zakken.

De vereniging is klein begonnen, toen een grote groep en nu zijn we met onze leden heel blij.
Men is tegenwoordig heel druk bezet en haast niet meer vrij.
We willen graag werken aan een hecht band, omdat we zeker weten.
Dat er Eén is die ons nooit zal vergeten.
Onze opdracht blijft jaar na jaar.
Gebruik je talenten, die je van Hem kreeg en maak ze waar!!