(Her)bevestiging van ambtsdragers

Tijdens de eredienst van zondag 21 februari zijn 2 ambtsdragers herbevestigd en een ambtsdrager bevestigd. Ouderling Jan Geert Heun is herbevestigd als ouderling, diaken Wubbe Plaatje herbevestigd als diaken en Erwin van der Laan is bevestigd als diaken. De dienst werd geleid door dominee J.F. Tanghé uit Sliedrecht. Medewerking werd verleend door het Christelijk Mannenkoor Crescendo uit Winschoten onder leiding van Klaas Withaar. Het orgel werd bespeeld door Margriet Withaar. Na de dienst was er koffiedrinken in de Sprankel.