Rekening 2016 Diaconie Hervormde Gemeente te Sellingen

      BALANS        
               
  Inkomsten     Uitgaven    
1 Afrekening kerkvo. € 1.767,64 6 Kosten Rabobank € 165,55
2 Rente   € 223,00 7 Doorbet .Collectes € 626,40
3 Huur/Klemrecht € 1.045,31 8 Giften   € 2.729,17
4 Doorbet.Collectes € 626,40 9 Quota   € 356,64
5 Giften/Diversen € 1.897,73 10 Abonnementen € 14,00
        11 Jeugdwerk € 444,05
        12 Diversen   € 850,77
               
  totaal a € 5.560,08   totaal b € 5.186,58
  jan-16       jan-17    
  Rendementsrekening € 47.270,54   Rendementsrekening € 46.578,55
  Lopende rekening € 483,45   Lopende rekening . € 1.717,61
  Kas   € 5,00   Kas   € 5,00
    c € 47.758,99     d € 48.301,16
               
    saldo c/d € 542,17        
    saldo a/b € 373,50