Rekening 2017 Diaconie Hervormde Gemeente te Sellingen

    Exploitatie        
    2017        
Inkomsten   Uitgaven      
             
Afrekening kerkvo. € 1.652,65 Kosten Rabobank € 119,65  
Rente   € 0,00 Doorbet .Collectes € 1.029,22  
Huur/Klemrecht € 2.726,23 Giften   € 1.203,31  
Doorbet.Collectes € 1.333,38 Quota   € 646,87  
Giften/Diversen € 1.340,22 Abonnementen € 0,00  
      Jeugdwerk € 615,00  
      Diversen   € 3.806,97  
    Balans        
             
totaal a € 7.052,48 totaal b € 7.421,02  
             
jan-17     dec-17      
Rendementsrekening € 46.494,54 Rendementsrekening €47.650,00  
Lopende rekening € 417,86 Lopende rekening . € 38,42  
Kas   € 5,00 Kas   € 5,00  
             
  c €46.917,40   d €47.693,42  
             
  saldo c/d € 776,02        
  saldo a/b -€ 368,54