Kerkblad ‘Onze Gemeente’

Het Kerkblad ‘Onze Gemeente’ verschijnt maandelijks. In december verschijnt een samengesteld kerkblad in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Sellingen. Als niet lid van de Hervormde gemeente Sellingen is het mogelijk een abonnement te krijgen op het Kerkblad ‘Onze Gemeente’. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Wierenga, telefoon: 0599 – 322317.

Kerstkerkblad 2016

Kopij voor het kerkblad kan per e-mail verstuurd worden naar: kerkblad@hervgemsellingen.nl

20141124_081637 20141124_081945

Overdenkingen