Met ingang van 19 december zijn de Hervormde gemeente te Sellingen en de Gereformeerde kerk te Sellingen opgegaan in de Protestantse gemeente te Sellingen, daarom wordt deze website niet meer bijgehouden. U vindt de website van de nieuwe gemeente op www.pgsellingen.nl
Hieronder vindt u een foto van de ondertekening van de akte van samengaan.