Bevestiging ambtsdragers

Tijdens de eredienst van zondag 12 februari 2017 werd Nannie Bos herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Engel Kuper werd bevestigd als oud-kerkrentmeester en Jan Schuring werd bevestigd als diaken. Hiermee is de kerkenraad weer voltallig. Alle reden om dankbaar te zijn. 

De bevestiging werd gedaan door onze eigen predikant ds. A.L. Verduijn. Na de dienst werd er koffie gedronken in de Sprankel, alwaar de bevestigde en herbevestigde kerkenraadsleden konden worden gefeliciteerd. Tevens namen we afscheid van Ko Niemeijer. Na 34 jaar kerkenwerk geeft hij het stokje over aan anderen. Wel blijft hij voorlopig actief als administrateur van de kerk. Ko werd bedankt voor het vele werk wat hij in afgelopen jaren heeft gedaan. Ko bedankte op zijn beurt de gemeente in het vertrouwen wat men in hem heeft gesteld. 

 Inzegening ambtsdragers