Gemeente avond

Maandag 13 november hebben wij om 20:00 uur in de Sprankel onze jaarlijkse gemeente avond. Op deze avond is er onder meer de verkiezing van ambtsdragers plaats. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen maar wel te willen stemmen: er kan per volmacht gestemd worden. Wij heten u graag welkom op deze vergadering. 19:45 uur is er inloop. Wees welkom, zeker ook de jongere mensen in onze gemeente, jullie stem is zondemeer belangrijk! Daarom hopen we dat jullie ook kunnen komen.

Ouderling R. Bos – Lanting
Mw. Bos is niet herkiesbaar.

Ouderling H. Kruize – Eerkens
Mw. Kruize is herkiesbaar

Ouderling M. Oost- Meijer
Mw. Oost is herkiesbaar.

Diaken M. van Gulik
Dhr. van Gulik is niet herkiesbaar.

Ouderling kerkrentmeester N. Bos-Strockmeijer
Mw Bos is niet herkiesbaar

Op de gemeente avond willen we u graag ook betrekken in de besluitvorming om een gemeentecontact aan te gaan met de reformatorische gemeente in het dorpje Siter te Roemenië. Zij hebben ons gevraagd of wij een gemeentecontact met hen zien zitten. Als kerkenraad staan we hier zeker positief in, en wij hopen u als gemeente ook!

Tevens zal Mw Henny Schuring deze avond weer een goed gevulde  boekentafel verzorgen. U kunt een keuze maken uit o.a bijbels, dagboeken, scheurkalenders en kerstkaarten