Kerkendag 2017

‘Voor de verandering’

thema voor de Kerkendag 2017 op 1 juli in Bourtange

Eerder lieten we u weten dat op zaterdag 1 juli 2017 de Classis Oost-Groningen weer een Kerkendag organiseert. Inmiddels is de werkgroep weer een stuk verder met de organisatie ervan.

Er zijn al bijna vijftien sprekers en organisaties die een workshop willen geven, uiteenlopend van zending, diaconaat en zingen tot justitiepastoraat, voedselbank en bloemschikken.

Van bijna alle kerken zijn inmiddels de ambassadeurs bekend. Zij zijn binnen hun gemeente contactpersoon voor de Kerkendag en kunnen onder andere vervoer regelen. Voor onze gemeente is dat Nellie van Gulik (tel.: 323007).

Na een presentatie tijdens de classisvergadering eind januari werden de aanwezigen enthousiast over de mogelijkheid om op de website en via een beamer tijdens de Kerkendag hun eigen kerk te kunnen presenteren met tekst en beeld. Natuurlijk zullen ook wij relevante informatie aanleveren om ons van onze beste kant te presenteren.

Inmiddels is ook het thema bekend, namelijk ‘Voor de verandering’. Met dit thema staan de gezamenlijke kerken in deze regio stil bij verleden, heden en toekomst van de Protestantse Kerk.

Om te beginnen herdenken wij dat Maarten Luther 500 jaar geleden zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis en de uitwerking ervan worden vaak gezien als het begin van de Reformatie en het huidige ‘protestantisme’: een vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.

Ten tweede willen de Oost-Groningse kerken aan elkaar en belangstellenden laten zien hoe hun kerk anno 2017 er uitziet wat betreft de zondagse vieringen, het pastorale werk en de rol in de samenleving.

‘Voor de verandering’ verwijst ook naar het rapport ‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’. Daarin stelt de Protestantse Kerk in Nederland voor om de huidige 74 classes om te vormen tot acht regio’s met een door de kerkleden gekozen ‘regiopredikant aan het hoofd’.

Tot slot: Voor de verandering vindt de Kerkendag 2017 plaats in Vesting Bourtange, waar zeer uiteenlopende locaties ter beschikking staan voor onder andere workshops, lezingen en muziek. De dag start met een hagepreek zoals destijds en eindigt met een door jongeren georganiseerde slotviering.

De werkgroep Kerkendag 2017 is nog op zoek naar vrijwilligers, veel vrijwilligers om voor en tijdens de Kerkendag te assisteren bij tal van werkzaamheden.

Belangstelling? Bel of mail:

Astrid Lüürssen, 0597-532547 of Liesbeth van Dalen, 0599-322589.

e-mail: kerkendag2017@classis-oostgroningen.nl

 

Meer informatie vindt u op de website: www.classis-oostgroningen.nl