“De Lichtbakentjes” en afscheid van juf Lieneke

Tijdens de eredienst van zondag 3 juni verleende het kinderkoor “De Lichtbakentjes” medewerking aan de dienst. Het kinderkoor had al eens vaker in onze kerk gezongen en dat was zo goed bevallen, dat we ze graag nog eens weer wilden horen. Voor “De Lichtbakentjes” was het een bijzonder gebeuren, omdat met het afsluiten van het seizoen ook een einde was gekomen aan de samenwerking met hun dirigente juf Lieneke. 

De kerk was tot de laatste stoel bezet en ook de kinderen van Solid Kids waren tijdens de dienst aanwezig. Tijdens de preek gingen de kinderen van “De Lichtbakentjes” en de kinderen van Solid Kids samen met juf Lieneke naar de Sprankel, om daar twee liederen in te studeren. 

Tijdens de dienst werd in samenwerking met drie kinderen van Solid Kids en de “De Lichtbakentjes” De Tien Woorden voorgelezen:

Tien woorden voor kinderen

Ken je Gods gebod, woorden een tot tien?
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien!
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij.
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij!

Een, dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer.
Dien geen and’re goden, dan God de Heer.

Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer.
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer.

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw.
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods woord, ja probeer het maar:
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is.
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart.
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!

Uiteraard werd tijdens de dienst aandacht besteed aan het afscheid van juf Lieneke en kreeg ze alvast een cadeautje voor het kindje dat binnenkort wordt verwacht. Dominee Verduijn wenste haar nog een voorspoedige zwangerschap toe.

 

Nog meer viedeo’s zijn te vinden via ons youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCLgHbVLQvmjoJvkzH4cGe8w/videos?shelf_id=0&view_as=subscriber&view=0&sort=dd