Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers 7 januari 2018

Tijdens de Dienst van Zondag 7 januari werden 3 nieuwe ambtsdragers bevestigd en 2 ambtsdragers werden herbevestigd. Drie nieuwe kerkenraadsleden betekent dat er ook afscheid werd genomen van 3 aftredende ambtsdragers. 

Aan de hand van de tekst uit Psalm 72: 11-19 en Efeze 3: 1-12 werd uitgelegd dat het kerkenwerk niet in eerste instantie een verrijking is van je zelf, maar dat God je kiest als zijn werktuig in zijn hand ter verrijking van de gemeente. 

De volgende broeders en zusters werden (her)bevestigd of traden af:

Aftredend:          Mw. R. Bos-Lanting (ouderling)
                            Mw. N. Bos-Strockmeijer (ouderling-kerkrentmeester)
                            Dhr. M. van Gulik (diaken)
Herbevestiging: Mw. H. Kruize-Eerkens (ouderling)
                             Mw. M. Oost-Meijer (ouderling)
Bevestiging:        Dhr. J.H. Niemeijer (ouderling)
                             Dhr. N.J. Brakels (ouderling-kerkrentmeester)
                             Mw. R. Smook-Meendering (diaken)

Na de Dienst was er in de Sprankel gelegenheid om de ambtsdragers de hand te schudden en de aftredende ambtsdragers te bedanken voor het werk wat ze in de afgelopen periode hebben verricht. Uiteraard ontvingen laatstgenoemden als dank een bloemetje. 

Foto’s gemaakt door Sandra Potse