De giezelbaargbloazers

Op de eerste Adventzondag willen we u graag uitleg geven waarom de Giezelbaargbloazers bij de Hervormde Kerk te Sellingen aanwezig zijn om Advent “aan te blazen”. Het midwinterhoornblazen staat bij veel mensen nog steeds bekend als een heidens gebruik. Dat heeft te maken met het feit  dat in een heel ver verleden geprobeerd werd de doelstelling van de goden Wodan en Odin te niet te doen. Men geloofde dat deze goden van plan waren het licht van de wereld weg te nemen. Dat kon je zien doordat de dagen steeds korter werden. Ook geloofde men dat deze goden tegengewerkt konden worden door het maken van vuur en geluid. Er werd toen tegen midwinter het zonnewiel gehesen. Dit was een groot wiel dat versierd werd met veel groen en mos. Op dit wiel werden ook  vier vuren ontstoken, voor iedere windrichting één. Gelijker tijd werd er ook veel lawaai gemaakt op  bijvoorbeeld hoorns, gemaakt van hoorns van diverse soorten runderen en andere dieren. Later werden deze hoorns ook gemaakt van hout. Door het feit dat de dagen weer langer werden was men ervan overtuigd dat het had geholpen. “Dus volgend jaar maar weer”.

Met de komst van het Christendom werden deze gebruiken langzamerhand afgeschaft of werd er een andere wending en betekenis aan gegeven. Maar bepaalde gebruiken werden gehandhaafd in een andere vorm. Onze omgeving wordt nog steeds versierd met veel groen en mos. In de adventstijd branden we nog steeds vier kaarsen, iedere zondag wordt er één ontstoken. En in de adventstijd blazen we in het oude Saksische land nog steeds op de hoorn. Niet meer om geesten te verdrijven, maar om de geboorte van Christus aan te blazen. Daarom blazen we ook alleen van eerste adventzondag tot drie koningen. Dit alles kunnen we ook horen in het volgende gedicht:

Midwinter

Wanneer de dagen korten die zo stil naar de avond zwemen.
Als ganzen in een V-vlucht hun trek naar het zuiden nemen.
Klinkt over het verstilde veld waarin de winterrogge kiemt.
En langs het bos waar fel soms de hagel striemt.
Het monotone zwaar geluid van de midwinterhoorn.
Om opnieuw te melden dat Christus werd geboren. 

Van Elbe tot aan de IJsel klinkt het volle geluid, de roep van de midwinterhoorn.
Klinkt het advent verlangen, hoe zullen we U ontvangen?
Het oud gebruik dat zeggen wil, na het donker komt het licht.
De nevels trekken op met Kerst, het geeft weer vergezicht.
Bezinning in midwintertijd onder langgerekte klanken.
De midwinterhoorn leert ons voor heel veel goeds te danken.