Hart voor Moldavië

Uitnodiging voor het tweede Moldavië buffet in 2018.

Op vrijdag 25 mei bent u allen weer van harte welkom om al etende en bijpratende geld bijeen te brengen voor het ouderen-project van Stichting “Hart voor Moldavië”, www.hartvoormoldavie.nl. We hanteren het vaste bedrag van € 7.50 voor volwassenen en € 5.00 voor jongeren. Voor dat bedrag kunt u/jij zo vaak opscheppen als u/jij wilt.

In de maand mei staan we meer dan gemiddeld stil wat vrijheid betekent en welke mogelijkheden wij daardoor hebben. Dit in tegenstelling tot de ouderen en hulpbehoevenden in Moldavië. Laten we hen via ons project ook wat vreugde schenken.

Het mei-menu thema is “Vrijheid”. De zeer noodzakelijke koks kunnen hun vrijheid nemen in het kiezen voor de te maken schotels en pannen. Geeft u op met uw keuze voor het te maken menu. De gemaakte kosten kunnen verrekend worden bij iemand van de werkgroep. Dat zijn dan ook de enige kosten die van de af te dragen opbrengst afgetrokken worden.

Dus komt allen eten op vrijdag 25 mei a.s. Inloop met koffie/thee vanaf 17:00 uur en het buffet staat gereed om 17:30 uur in de Hoeksteen of de kerkzaal van de Gereformeerde kerk te Sellingen.

Opgave bij:     Annie Hensens, tel. 322784 of annie@hensens.eu
                          Geertje Molema,tel. 322839 of geertjemolema@hotmail.com
                          Mendel Johannes, tel. 322571 of hamendel@home.nl