Herdenking laatste zondag van het kerkelijk jaar 25 november 2018

Zondag 25 november is een bijzondere dienst. Het is dan namelijk de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag staat in het teken van de herinnering. We maken ons opnieuw eigen wat ons dierbaar is geweest aan het afgelopen jaar. En dan staat bovenal de herinnering aan diegenen die ons ontvallen zijn centraal. Hun naam mag dan genoemd worden. We noemen dan de namen van hen van wie we dit kerkelijk jaar afscheid hebben moeten nemen. In de kerk is op deze zondag in het bijzonder ruimte voor dit verdriet.

Met eerbied en respect noemen wij:

Dhr. Hendrik Prins                            overleden op 8 februari 2018

Dhr. Berend te Velde                         overleden op 16 februari 2018

Mw. Roelie Roosien – Rotgers       overleden op 6 maart 2018

Mw. Maria Missche – Snijder        overleden op 25 april 2018

Dhr. Jan Hut                                         overleden op 11 juli 2018

Mw. Jannie Heun – Alting               overleden op 20 juli 2018

Mw. Hilly Potze – Huizing               overleden op 23 juli 2018

Er is een land van louter licht 
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.