Kerk en School

We kijken terug op een prachtige dienst, afgelopen zondag 14 oktober! Samen met de christelijke basisschool “Het Gebint” was er na een wekenlange voorbereiding, een dienst voor en door de kinderen georganiseerd met als thema “Vriendschap”. Gebeden, de tien geboden, Bijbelteksten, een gedicht en de collecte werden allemaal, samen met de kerkenraad en de dominee door de kinderen zelf gedaan. De kerk was mooi versierd en het thema kwam ook in de liederen die we zongen, ruim aan bod. Na afloop van de dienst deelden de kinderen vriendschapsarmbandjes uit.