Gemeenteavond 25 november 2019

Gemeenteavond

Maandag 25 november hopen we om 20:00 uur weer onze jaarlijkse gemeenteavond te houden in de Sprankel. Vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. Belangrijke zaken komen deze avond aan de orde.

Bij deze een oproep naar de jongere gemeenteleden: de kerken-raad stelt jullie inbreng op prijs, jullie stem is belangrijk. We hopen jullie te zien op de gemeenteavond.

Mw. Hennie Schuring is aanwezig met een boekentafel.

Verkiezing ambtsdragers

Op de gemeenteavond 25 november a.s. zal er een verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden.

Aftredend zijn:   

  • Ouderling dhr. J.G. Heun,      niet herkiesbaar.
  • Ouderling dhr. J.E. Fokkens, niet herkiesbaar.
  • Diaken dhr. E. v/d Laan,        niet herkiesbaar.
  • Diaken dhr. W. Plaatje,          herkiesbaar

Gemeenteleden hebben tot 2 november de gelegenheid schriftelijk namen in te dienen in de vacatures dhr. J.G. Heun, dhr. J.E. Fokkens en dhr. E. v/d Laan