Herdenking van overledenen

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 24 november, zullen wij nog één maal de namen noemen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Met eerbied en respect noemen wij:

  • Dhr. Flip Meijer,                     overleden op                11 februari 2019

op de leeftijd van 81 jaar.

  • Mw. Jantje Velthuis-Potse,     overleden op                    13 maart 2019

op de leeftijd van 95 jaar.

  • Dhr. Engel Busker,                 overleden op                       16 mei 2019

op de leeftijd van 81 jaar.

  • Dhr. Folkert Ennik,                overleden op                       21 mei 2019

op de leeftijd van 98 jaar.

  • Dhr. Willem Mestenmaker,    overleden op                         4 juni 2019

op de leeftijd van 66 jaar.

  • Dhr. Luite Klamer,                 overleden op               16 augustus 2019

op de leeftijd van 80 jaar.

  • Dhr. Geert Sassen,                  overleden op               26 augustus 2019

op de leeftijd van 71 jaar.

  • Dhr. Adri Wateler                   overleden op                   9 oktober 2010

op de leeftijd van 80 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Leven is mensen en dingen
omhelzen en weer loslaten
om ze te laten groeien en bloeien
voor God’s aanschijn’

Phil Bosmans