Vervanging van de luidklok

Jaarlijks wordt onze kerk geïnspecteerd door medewerkers van de Monumentenwacht. Zij kijken naar de bouwtechnische staat van onze kerk en brengen daarover advies uit. Zo is gebleken, dat onze luidklok zich in een zeer slechte staat bevindt. Er is namelijk geconstateerd, dat de flens waaraan de klok is opgehangen, gedeeltelijk is gescheurd. Het risico bestaat, dat de klok van de flens afbreekt met alle gevolgen van dien. Het ontstaan van de scheur kan meerdere oorzaken hebben. De huidige luidklok is gegoten na de 2e wereldoorlog in 1947. Dit ter vervanging van de oude, die tijdens de oorlog is afgevoerd naar Duitsland. Er moesten direct na de oorlog overal klokken worden vervangen. Helaas kwam de nadruk meer te liggen op kwantiteit dan op kwaliteit. Ook kan de manier, waarop de klok is opgehangen aan de zogenaamde krukas, nadelig zijn geweest voor de levensduur van de klok. Verder zien we dat er in de klok gietfouten zitten. Doordat hij van na de oorlog is, heeft hij geen historische waarde. We hebben naderhand advies ingewonnen bij een klokkenexpert en een klokkengieter. Na uitvoerig onderzoek hebben zij geconstateerd, dat reparatie van de huidige klok wellicht mogelijk is, maar het goedkoper en beter is om de huidige klok te vervangen door een nieuwe. Ook gaven ze het advies om de huidige luidtijd te beperken tot het hoogst nodige.

Het college van kerkrentmeesters heeft een offerte aangevraagd om alle kosten wat betreft vervanging in beeld te krijgen. Het gaat om een uitgave van naar schatting € 7.500,00

Na uitvoerig overleg – ook met kerkenraad – hebben we gemeend een nieuwe luidklok te moeten laten gieten. Dit staat gepland voor vrijdag 28 en zaterdag 29 juni a.s. door klokkengieterij fa. Laudy uit Finsterwolde.

Het gieten van de klok gaat hier ter plaatse bij de kerk gebeuren, zodat we het zelf allemaal mee kunnen maken. We zetten voor deze gelegenheid een tent op van waaruit we koffie/thee of ranja schenken.

Op de vrijdagmorgen vanaf negen uur start de bouw van de stenen oven en wordt een contra mal van de nieuwe klok gemaakt. Rond vijf uur is het werk zover gevorderd, dat de oven kan worden aangestoken. Tegen achten verwachten we, dat de oven zo heet is, dat het gieten kan gaan beginnen. Vanaf vijf uur gaat ook de barbecue aan en is er broodje met hamburger verkrijgbaar.

Zaterdagmorgen rond 11.00 uur, als de klok afgekoeld is, kan het ‘uitpakken’ en schoonmaken beginnen. Tussen de middag is dan de barbecue aan en soep verkrijgbaar. Later op de dag volgt de controle op klank en toonhoogte. Tegen het einde van de middag/avond verwachten we, dat de nieuwe klok van circa 150 kilogram naar boven kan, de toren in. Bij al deze werkzaamheden willen we u van harte uitnodigen om dit uniek gebeuren te volgen. Voor de kinderen is er een springkussen aanwezig.

Zondagmorgen 30 juni hebben we een speciale dienst in de open lucht bij de kerk, waarbij de klok in gebruik gaat worden genomen. De dienst zal worden opgeluisterd door muzikanten van ‘Jeduthun’ en zal dan voor een keertje niet te beluisteren zijn via internet. We hebben dan ook geen ringleiding. We willen u vragen zoveel mogelijk uw eigen stoel mee te nemen. Natuurlijk worden er ook bankjes/stoelen geplaatst. De uitgangscollecte is dan bestemd voor onze nieuwe kerkklok. Mocht het weer het niet toelaten dan is het natuurlijk in de kerk. Na afloop is er koffie / thee en fris voor iedereen!