Woensdag 7 november Ds. A.L. Verduijn Dankdag

Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 07/11/2018
7:30 pm - 8:30 pm

Locatie
Hervormde Kerk

Categorieën Geen Categorieën


Op woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we als  gemeenten onze dankdienst houden en God danken voor al het goede, dat we uit Zijn hand mogen ontvangen. Even stilstaan bij de vele zegeningen die we mochten ervaren. Onderstaand gedicht van Jelly Verwaal verwoordt het zo treffend.

Daarnaast kunnen we onze dankbaarheid tonen door een gift te geven in de Dankdagcollecte, zoals we die jaarlijks gewend zijn te houden. Onze vrijwilligers komen rond deze dag u een acceptgiro aanbieden, waarop u uw dankbaarheid kunt tonen. Wilt u niet vergeten deze te ondertekenen? De retourenvelop wordt enkele dagen later weer bij u opgehaald. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Tel uw zegeningen…

Ik dank U voor al de zegeningen 
die Gij ‘t afgelopen jaar mij schonk.
Ik dank U, Heer, voor alle blijde dingen.
Ik dank U voor het lied, dat in mij klonk.
Ik dank U voor de vele goede vrienden,
waar ‘k vond een open deur, een gastvrij huis.
Ik dank U, dat men mij wist te vinden
en ‘k helpen mocht bij ‘t dragen van een kruis.
Ik dank U voor de vogels, voor de bloemen,
voor lente en zomer met hun kleurenpracht.
Ik dank U voor Uw schepping, die ‘k mag roemen
als winter zich vertoont in witte vacht.
Ik dank U voor de dagelijkse plichten
– al zijn ze klein, ze dienen één belang-
Ik dank U voor het werk, dat ‘k mocht verrichten
en voor de kracht, die ‘k daarvoor steeds ontvang.
Ik dank U, Heer, óók voor geslagen wonden,
waardoor ik vaker Uw nabijheid zocht.
Ik dank U voor vergeving van mijn zonden,
en voor Uw bloed, dat mij heeft vrijgekocht,
Ik dank U, Heer –  ach zou ik alles noemen,
ik brak de simpelheid van dit gedicht –
Ik dank U, dat ‘k in zwakheid U mag roemen
en dat ’k bestaan mag voor Uw aangezicht.   (Jelly Verwaal)