Kansel

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  

Kansel

Het met twee treden verhoogd koor dat in de 15e eeuw werd vernieuwd heeft een drie zijdige sluiting en is voorzien van drie koorvensters. Tot aan de restauratie van 1973 was het koor aan de zijkanten voorzien van banken. De 17 eeuwse eiken kansel die geplaatst is tegen de oostwand, komt oorspronkelijk uit Scharmer en is in 1825 voor ƒ50,–  aangekocht. De kansel had tot 1856 een andere plaats in de kerk. De gegroefde dorische zuiltjes scheiden de boogpanelen en het klankbord is door Vredeman-de-Vries ornamenten gesierd. De trap hoort oorspronkelijk niet bij de kansel.