Heilige Margaretha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
De legende van de Heilige Margaretha.

Volgens de legende leefde de heilige Margaretha eind derde, begin vierde eeuw in Antiochië (Syrië). Ze was een beeldschone dochter van een heidense priester en haar moeder overleed kort na de geboorte. Door haar voedster, een vrome vrouw, werd ze echter Christelijk opgevoed. Toen haar vader na enkele jaren bemerkte dat ze niet meedeed met de verering van de afgoden, ja daar een afkeer van had, gaf hij haar aan bij de stadhouder.

Stadhouder Olibrius, gevallen voor haar schoonheid, werd verliefd op haar en wilde met haar trouwen. Omdat ze de stadhouder afwees en bleef volharden in haar geloof, liet hij haar in een kerker gooien en vreselijk folteren. Daar verscheen haar de duivel in de gedaante van een draak. Hij wilde haar verslinden, maar ze verjoeg hem door het maken van een kruisteken.Er is ook een versie van de legende waarin ze door de draak werd verslonden die, nadat ze een kruisteken maakte, openbarstte. Tenslotte liet de boze stadhouder na vele martelingen Margaretha in het jaar 305 op 18 of 20 juli onthoofden. Haar marteldood zou hebben plaatsgevonden onder keizer Diocletianus.Op de schildering is haar hoofd omgeven met een nimbus of aureool. Ze heeft een kruisstaf en een boek in haar handen. Aan haar voeten is de draak afgebeeld. De banderol boven haar hoofd vermeldt: ‘Sancta Margaretha’ St. Margaretha was patrones van boeren, maagden, meisjes, gehuwde vrouwen, geboorten (moeilijke), vruchtbaarheid, e.d.Maar ze beschermde ook tegen wonden, aangezichtsziekten en onvruchtbaarheid. Als een van de veertien noodhelper werd ze dus aangeroepen bij tal van moeilijkheden en bij verschillende kwalen.