Kerkgebouw

Ten zuiden van de brink in Sellingen staat de Hervormde kerk. Deze vroeg-gotische kerk, gerestaureerd in 1972-1973 onder leiding van architect P.L. de Vrieze uit Groningen, dateert uit het begin van de 14e eeuw

Uit opgravingen, tijdens deze restauratie, bleek dat er voor deze huidige kerk al een houten voorganger heeft gestaan. De vroegste vermelding van een kerk in Sellingen dateert uit 1150 in een lijst van kerken van de abdij Corvey in het bisdom Osnabrück. Tijdens de voornoemde restauratie werden er door het Rijksinstituut voor oudheidkundig bodemonderzoek een 20-tal oude graven blootgelegd, waarvan er twee dateren uit de periode van rond 1100. Waarschijnlijk zijn er nog meer graven aanwezig, maar wegens geldgebrek is toen niet de hele kerkbodem opgegraven. Op het kerkhof treft men nog een grafzerk aan.

De foto’s van de restauratie vind je via de volgende link: https://hervgemsellingen.nl/over-ons/terugblik/restauratie-kerk-1972-1973/

Afbeelding3   Afbeelding4

In 1972 zijn enkele van de uit 1818 geplante eikenbomen (kosten ƒ 34,–), die de kerk omringen, geveld tijdens de novemberstorm. De omgewaaide bomen zijn na de storm door de (burgerlijke) gemeente Vlagtwedde vervangen door nieuwe volwassen exemplaren. 

Het kerkgebouw staat ongeveer op de lijn oost-west met een afwijking van -2 graden (88′ – 268′).