Schip

Het schip heeft wit gepleisterde wanden die zijn voorzien van grote vensters. Deze vensters zijn waarschijnlijk in de 17e eeuw aangebracht toen men behoefte kreeg aan meer licht en (zon)warmte in de kerk. Het schip wordt overdekt door een blauwe 6.95 meter hoge balkenzoldering, die waarschijnlijk ook uit de 17e eeuw stamt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De orgelgaanderij (klunderbeune) aan de westmuur van het schip rust op houten standvinken die door bogen met elkaar zijn verbonden. Deze gaanderij dateert uit 1915 toen het eerste orgel werd geplaatst en is in Jugendstil uitgevoerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het huidige orgel is gebouwd in 1952 door fa. Gebr. van Vulpen uit Utrecht. Het orgel heeft zes stemmen verdeeld over een klavier en werd in 1982 gereviseerd en uitgebreid met een aanhangend pedaal. De dispositie van het orgel luidt: Manuaal C – f/III, Prestant 8 vt, Holpijp 8 vt, Prestant 4 vt, ged. fluit 4 vt, Octaaf 2 vt, Mixtuur 3-4 sterk.

Afbeelding13 Afbeelding14 (1)
De banken in de kerk dateren overwegend uit de negentiende eeuw en voor een deel zijn deze tijdens de restauratie in 1972 – 1973 vervangen door stoelen. De banken langs de muur in het koor zijn verwijderd.

De drie koperen kroonluchters die op hoogtij dagen branden, zijn voorzien van kaarsen.

De enigszins scheef lopende dwarsmuur met spitsboog die de kerk in tweeën deelt, is niet in verband gemetseld met de buitenmuren. Deze triomfboog is aan de westzijde voorzien van laatgotische schilderingen uit het eind van de 15 eeuw en werden in 1921 onder een laag van 4 cm kalk ontdekt.5 De kunstenaar E. Bokhorst conserveerde 1922-1923 deze schilderingen en vulde ze voorzichtig aan. Links zien we de Heilige Christoforus, de beschermheilige van reizigers, die met het Christuskind op zijn rug door het water waadt. Rechts zien we de Heilige Margaretha met de draak die haar wilde verslinden. Zowel Christoforus als Margeretha behoren tot de 14 noodhelpers, heiligen die bij nood en ziekten werden aangeroepen. Vandaar ook hun prominente plaats in de kerk.