Maatregelen rondom het coronavirus

12 maart 2020

Het coronavirus is niet slechts een griep zoals wel beweerd wordt. In veel gevallen zal de ziekte mild verlopen, maar soms kunnen de gevolgen veel groter zijn.

Daar kunnen en mogen we niet lichtzinnig mee omgaan. Als kerkenraad hanteren wij de richtlijnen die het RIVM en de landelijke PKN ons geven en adviseren, als we het nodig vinden om uitgebreidere maatregelen te nemen, dan zullen we dat niet laten. Een van die verder gaande maatregelen is geweest niet boven de 100 personen, maar gelijk alle kerkelijke samenkomsten, of dat nu een kring of Bijbelstudie of wat dan ook is direct af te gelasten.

De eerste maatregelen die genomen werden betroffen in eerste instantie het zoveel mogelijk beperken van fysiek contact. Geen handen meer schudden, geen collectezakken, en het aanbieden van desinfectie om de handen te wassen. Dit houden we ten minste tot en met augustus sowieso in stand. Wij vragen u met klem, neemt u de hygiëne maatregelen ook in acht. Ze worden niet voor niets geadviseerd. Mocht u symptomen hebben die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus, dan vragen wij u direct thuis te blijven, fysiek contact te mijden en contact op te nemen met uw huisarts. 

De afgelopen twee weken zijn wij al overgegaan op online diensten. Een logische en noodzakelijke, maar ook pijnlijke keuze. Je beseft weer hoe waardevol je leven, de kerk, onze gemeenschap is, als het zo abrupt van elkaar wordt gescheiden. Het ziet er niet naar uit dat dat de komende periode direct gaat veranderen. Sowieso zullen Palmpasen, 5 april, Goede Vrijdag 10 april, Eerste Paasdag, 12 april en tweede Paasdag, 13 april diensten zijn die u alleen online kunt volgen.

De dienst van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag kunt u thuis meevieren. Zet u brood en wijn, of druivensap klaar en viert u mee. Wij volgen de orde van dienst zoals we die gewend zijn.  Wij weten niet wanneer we weer terug kunnen naar onze kerk. Wat we wel weten en wat zeker altijd blijft is onze verbondenheid. Dat vieren wij bij uitstek met het Avondmaal. Dat zit hem niet alleen in fysieke samenkomst, onze verbondenheid vinden we door de heilige Geest van God in ons geloof. Zijn Geest brengt onze harten samen. Voor nu in onze huiskamers, en straks, voorzeker weer in ons gezamenlijke huis, het huis van God zelf, onze kerk.

Het virus heeft ook gevolgen voor het pastoraat. Het bezoekwerk in de gemeente ligt de komende periode nagenoeg stil. We willen niet onnodig mensen, en dan met name ouderen en lichamelijk zwakkeren aan het risico van besmetting bloot stellen. We zullen in de komende periode daarom voornamelijk ‘telefonisch pastoraat’ met ouderen en zieken houden. Zolang als nodig. In geval van noodpastoraat kunt u uiteraard contact opnemen met uw predikant. In overleg wordt dan besloten hoe er eventueel geholpen kan worden.

Een vraag die binnen is gekomen ging over hoe wij eventuele uitvaarten zouden benaderen. Daar worden door de landelijke kerk richtlijnen voor gegeven. Er is mij als uw en jouw predikant alles aan gelegen u of jou in deze gevallen pastoraal nabij te zijn. Al zal dat met beperkingen moeten. Zo zullen we samen zoeken om – binnen de mogelijkheden- alsnog een waardig afscheid te verzorgen.

Laten we samen in gebed kracht vragen voor al die mensen die zo buitengewoon hard werken voor onze essentiële noden zoals eten en zorg. Zij verdienen al ons respect! Vergeet niet om dat ook naar hen uit te spreken.

Gods zegen voor jullie allemaal,
Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Sellingen