Geloven vandaag

In 2016 hebben we de gespreksgroep ‘Geloven vandaag’ opnieuw opgestart. Eén keer per maand komen we samen en bespreken we een onderwerp dat door een van de leden van de groep en ds. Bram Verduijn wordt voorbereid. De onderwerpen die besproken worden komen uit de groep zelf voort. Op die wijze hopen we in onze gesprekken dicht bij de vragen te blijven die ons bezig kunnen houden. Vanuit een persoonlijke invalshoek hebben we het bijvoorbeeld een avond gehad over Gods liefde voor mensen. Welke gedachten roept dat op? En is dat ook confronterend voor je zelfbeeld? Dat levert boeiende gesprekken op.  

Datum en plaats van samenkomst worden telkens op de bijeenkomst zelf voor de volgende maand besloten. Mocht je er belangstelling voor hebben, neem dan contact op met ds. Bram Verduijn. 

99999_99999_3_1100_0_bijbel