Catechisatie en belijdeniscatechese

Op vrijdag, om de twee weken, voorafgaand aan Rock Solid en Solid Friends – vakanties en uitzonderingen daargelaten –  tussen 18.15 en 19.15 uur mogen jongeren die op de middelbare school zitten op de pastorie langs komen voor catechisatie. 
Samen zoeken we dan naar wie God is, en wie Jezus voor ons allemaal wil zijn. Natuurlijk is daar ook alle ruimte voor de vragen waar jullie zelf mee zitten. Wees van harte welkom. Laat het wel even weten als je hier naar toe wilt komen. Stuur even een mail, of bel even.

Een ieder die zich geroepen voelt en de behoefte heeft om belijdenis catechese te volgen, dit seizoen, is van harte welkom.
U kunt hierover contact opnemen met ds. Bram Verduijn; tel.: 0599 – 32 22 59