‘De Sprankel’

Sprankel  

‘De Sprankel’

‘De Sprankel’ is het verenigingsgebouw van de Hervormde gemeente van Sellingen.

De naam: ‘De Sprankel’ is ontleent aan een gedeelte uit de bergrede: ‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’.

Ds. P. Hetebrij, de grote voortrekker van het tot stand komen van dit gebouw, verrichte op 24 maart 1962 de opening.

Naast een groot deel van de kerkelijke activiteiten, vinden er in ‘De Sprankel’ ook regelmatig activiteiten plaats met een meer maatschappelijk karakter. Het gebouw bevat meerder zalen, waaronder een grote zaal met toneel. Ook kan er gebruik worden gemaakt van diverse arrangementen voor verjaardagen, recepties, vergaderingen, etc.

Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u zich wenden tot de beheerder:
Verenigingsgebouw ‘De Sprankel’, Torenstraat 11, 9551 BJ Sellingen 0599 – 322890

Beheerder dhr. E. Dik 06-15617819