Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie heeft als doel om enthousiast en laagdrempelig het evangelie uit te dragen. Niet alleen binnen de kerkmuren, maar ook daarbuiten. Ze bestaat uit leden van de PKN-gemeenten Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente in Sellingen. De commissie opereert onder verantwoording van beide kerkenraden.

Activiteiten
De commissie ontwikkelt laagdrempelige activiteiten op het vlak van het evangelisatiewerk in de breedste zin van het woord. Ontmoeting en vorming gaan hierbij zoveel mogelijk samen.

Enkele voorbeelden:

  • Zangdiensten
  • Openluchtdiensten
  • Evangelisatiediensten
  • Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
  • De jaarlijkse bijbelquiz van het NBG
  • Een kerstwandeling vlak voor de kerstdagen
  • Het aanbieden van geloofscursussen
  • Het organiseren van gespreksgroepen.

Ook het contact met het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) valt onder de verantwoording van de Evangelisatiecommissie. Natuurlijk zijn wij steeds op zoek naar nieuwe en vernieuwende activiteiten. Al onze activiteiten zullen zoveel mogelijk via de pers, sociale media, websites en andere publicatiemogelijkheden bekend gemaakt worden. Voor info over de evangelisatiecommissie: evangelisatiecomsellingen@gmail.com