De mens wikt, maar God beschikt

Bij ons bezoek aan Siter in mei jl. bleek tijdens een gesprek dat het voor Attila Szomor lastig was om een meerjarig schema van de projecten te maken, waaraan onze gemeente ondersteuning kon bieden, zoals door onze kerkenraad was gevraagd.

De hoogste nood was het vervangen van de kozijnen deuren en ramen van gemeentegebouw anex pastorie. Begin mei zijn deze al besteld en voor een groot deel (€3000,-) door het echtpaar Szomor zelf betaald. Dankzij de bijdrage uit Sellingen zal het gehele gebouw deze winter tochtvrij zijn.

Er is nog een flink aantal wensen die om de voorrang strijden, maar wanneer en hoe deze verwezenlijkt (kunnen) worden hangt van allerlei factoren af.

Hoezeer Attila gelijk had, bleek jammer genoeg op 13 juni 2018. Hieronder een weergave van het bericht dat hij toen, via facebook, de wereld instuurde:

Elkaars last dragen…

Op 2018 juni 13, vanmorgen, werden wij bezocht door een storm die woedde in Hongarije, Partium en Transsylvanië en die tussen 5 en 6 uur ernstige schade veroor­zaakte aan onze kerk. Hij vernie­tigde de daksteun van onze historische kerk, scheurde het steen voor steen van zijn plaats, en liet stenen van de kerk op enkele meters afstand achter. Op de muur van de kerk ontstond een opening van 0,5 m x 7 m.

De schade wordt geschat op 25.000-30.000 ron (5.500-6.500 euro). Dit bedrag zou betrekking hebben op het volledige werk en het noodzakelijke materiaal (steigers, stenen, metselen, stucen enz.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Als we het goede van God hebben genomen, zullen we het slechte van Hem dan niet aannemen?”

Maar we hebben hoop en vertrouwen erop dat God in de materiële en menselijke omstandig­heden zal voorzien die nodig zijn voor de wederopbouw. Gebed en tastbare (financiële) hulp is zeer welkom en we danken u hier voor! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij op telefoon 0740133013 

Bank gegevens: PAROHIA REFORMATA SISTEREA, 
IBAN cont: RO89RNCB0032046462720001, in RON,
Banca Comerciala Romana S.A., Cod SWIFT:RNCBROBU 

God beware en zegene ons allemaal!
Met dankzegging, Pastor Attila Szomor.

 Tot zover het nieuws uit Siter.

Nellie van Gulik