Fancy fair voor de gemeente van Siter

Vrijdag 1 juni j.l. hebben we een geslaagde fancy fair gehouden voor onze partnergemeente Siter in Roemenië. We kunnen terug zien op een gezellige en goed bezochte middag die ook succesvol was voor wat betreft de opbrengst .

Er waren verschillende spellen opgezet, zoals blikgooien, een enveloppenlijn, sjoelen, een grabbelton, een waterbak en niet te vergeten een rad van avontuur. De barbecue buiten voorzag in de behoefte van de innerlijke mens.

Gelukkig hebben de bezoekers zich niet laten weerhouden door de regen die zich aandiende tegen vier uur, na een bijzonder warme dag, zodat er een gezellige drukte ontstond in de Sprankel.

Na aftrek van kosten resteerde  een mooi  bedrag van ruim € 1100.-  We willen alle bezoekers van de fair, die ruimhartig in de buidel hebben getast, hartelijk bedanken. Hieruit mag ook blijken dat er betrokkenheid en medeleven aan het groeien is voor de gemeente en inwoners van Siter. Inmiddels is het geld aangevuld met een bijdrage van de diaconie, tot € 5000,- overgemaakt naar Siter.

We zijn alle vrijwilligers die hebben geholpen bij de uitvoering bijzonder erkentelijk. Inmiddels hebben we ook al een reactie vanuit Siter ontvangen die hieronder vertaald wordt weergegeven.

Beste broeders en zusters in Sellingen,

Gisteren zag ik tot mijn verrassing dat jullie ons een aanzienlijk bedrag hebben overgemaakt ten behoeve van ons kozijn- en raamproject. Namens de kerkgemeente willen we jullie daarvoor hartelijk bedanken. We houden jullie op de hoogte van onze vorderingen. Nogmaals hartelijk dank en we wensen jullie God’s zegen toe,

Abigél, Attila, Hanna and Bence.

Inmiddels is gebleken dat de gemeente in Siter halverwege juni is getroffen door een storm waardoor er een behoorlijke schade is ontstaan aan de kerk. Onze hulp blijkt dus wel erg gewenst. De werkgroep komt in september weer bijeen om zich te bezinnen hoe verder invulling te geven aan activiteiten in het kader van het Partnerschap.

Werkgroep Siter