Voortgang contact met gemeente uit Siter

Contact met gemeente uit Siter

Op onze gemeente avond 13 november jongstleden hebben we het met elkaar gehad over het verzoek van de Hongaars Hervormde gemeente uit Siter tot een mogelijk zustercontact met onze gemeente.

Even kort: Siter is een klein dorpje dat in Roemenïe ligt, ‘vlak’ over de grens, 20 kilometer van de stad Oradea af. In Roemenië, en dan met name in Transsylvanië wonen nog veel etnische Hongaren die over het algemeen protestants zijn. (Vroeger hoorden grote delen van Transsylvanië tot Hongarije.) Met de protestantse gemeente van het dorpje Siter (Roemeens: Sisterea, Hongaars: Siter) is contact gekomen vanuit een concrete vraag om hulp: dubbelglas voor het gemeenschapshuis en de pastorie. Daarvoor heeft onze gemeente de opbrengst van de BBQ in oktober gedoneerd.

Met de hulpvraag kwam tegelijk de vraag van hun kant of het niet mooi zou zijn een zustercontact met elkaar aan te gaan. De kerkenraad stond tegenover deze vraag positief en besloot om verder te informeren. Op basis van die vraag heeft ds. Szomor aan onze gemeente een brief geschreven die op de gemeente avond en al eerder op de website beschikbaar is gesteld. Mocht u hem nog eens willen lezen, de brief is op de website beschikbaar. In de brief stelt ds. Szomor zijn gemeente aan ons voor.

We hoorden vanuit de gemeente een positief geluid om op deze vraag vanuit Siter positief te antwoorden. Al bleven er wel vragen staan over hoe een dergelijk zustercontact er uit zou zien. Contact met mensen uit de gemeente van Siter zelf werd op prijs gesteld. Niet op de laatste plaats omdat we er dan meer letterlijk en figuurlijk meer zicht op zouden hebben. Met het positieve antwoord van de gemeente is de kerkenraad verder gegaan en is er achter de schermen het een en ander in gang gezet.  Er is een werkgroep in het leven geroepen en er is een afspraak gemaakt voor een bezoek van ds. Attila Zsomor en zijn vrouw Abigél.

De leiding voor de werkgroep Siter wordt genomen door een afvaardiging uit het diaconaat: dhr. Schuring en mw. Smook-Meendering. Dit is zo besloten om de lijnen tussen de werkgroep en kerkenraad kort te houden en de hulp die wij hen kunnen bieden is ook vaak van diaconale aard. De participanten van de werkgroep kunnen zich natuurlijk nog bedenken. Bij de eerste bijeenkomst 10 januari kwam de vraag naar voren hoe een dergelijk contact eruit ziet en hoe wij hen kunnen helpen. Wat betreft de concrete invulling werd vooral ook gesteld dat men er ook weer niet ‘te groots’ over moest denken.

Tevens werd de wens uitgesproken dat de gemeente te Siter de geboden hulp ook beschikbaar stelde voor de mensen om hen heen. Mede voor meer verheldering en verduidelijking leek het ons goed als er tijdens hun bezoek aan ons en onze gemeente ook echt plaats is voor ontmoeting met onze gemeente. Daarvoor heeft de kerkenraad een avond in gedachten voor ontmoeting met ds. Attila en Abigél tijdens hun bezoek. Dit vind plaats op 14 februari, tussen 20:00 en 21:30 uur. U bent dan van harte uitgenodigd om hen te ontmoeten en natuurlijk uw vragen te stellen. Voor versnapering én vertaling wordt gezorgd. Wij hopen u natuurlijk daar in grote getale te ontmoeten.

Zet dus in uw agenda: 14 februari: 20.00 in de Sprankel.

Er wordt een werkgroep gestart die zich zal gaan inzetten voor het contact met de gemeente in Roemenië. Na een voorlichtingsavond 10 januari en de gemeenteavond 14 februari zullen de werkgroepleden ook daadwerkelijk besluiten of ze plaats willen nemen in de werkgroep. Tot nu zijn daartoe bereid: Petra Niemeijer, Jan Kruize (Leemdobben), Sandra Potze, Geert Oost, Flip Heuving, Frans Epping, Max van Gulik, Gea Plaatje,  Nellie van Gulik en Bram Verduijn.