Nieuws van Solid Kids juli 2017

Het is bijna het einde van alweer het tweede Solid Kids jaar.

Wat is de tijd snel gegaan met 24 enthousiaste kinderen.

Fijn ook dat er genoeg leiding was om het rooster voor 2 groepen rond te krijgen. Er zijn het afgelopen jaar wat mensen gestopt, maar gelukkig is er ook weer leiding bijgekomen.

We deden mee aan de gemeentedag, vierden het kerstfeest.

We hebben veel gezongen: tijdens de doopdienst van Lotte en later in die van Celine en Milan, en ook zongen we samen een lied met kinderkoor “de Lichtbakentjes”.

We bezochten de dankdienst van de familie Mellema om ook voor hen een mooi lied te zingen.

Op Solid Kids zongen we het lied van de maand wat de kinderen op school leerden.

Met Palmpasen maakten we mooie Palmpasenstokken, en leidden er de mensen mee naar buiten door een mooie boog. Met Pasen en Pinksteren waren we ook in de kerken.

In de “overstapdienst” van 9 juli nemen we afscheid van Chris Molema, Lotte Heun en Margriet Schuitema.

We hebben met jullie een fijne tijd hebben gehad op Solid Kids. En we hopen dat jullie met veel plezier naar de middelbare school gaan.

Een fijne tijd toegewenst!

Ga maar op weg

Ga maar op weg in het licht van de morgen.
De weg is lang en het pad onbekend.
Er is nog heel veel van de toekomst verborgen.
Maar blijf niet wachten, gebruik je talent. 

Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen.
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht.
Is Gods bescherming om jou op te vangen.
Als je onverwachts valt uit de lucht. 

Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren.
Vertrouw op God, die de reis met je gaat.
Kies je een weg die je eens zult betreuren.
Keer dan maar om, het is echt nooit te laat.

Namens de leiding,
Meta Kruize