Overdenking juli / augustus 2016

VACATIO

“God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.”

“Op de zevende dag had God Zijn werk voltooid, op die dag rustte
Hij van het werk dat Hij gedaan had.”

Het woordje vakantie komt van het Latijnse woordje vacatio. Dat betekent letterlijk vrij-zijn. Met vakantie leg je voor even het werk naast je neer, om heel letterlijk vrij te zijn. Vrij van werk en vrij van alle dagelijkse beslommeringen. We vieren vakantie om tot rust te komen en op kracht te komen. Vakantie vieren betekent tijd vrij hebben voor je geliefden en voor jezelf. En dat blijkt in onze wereld maar wat vaak ook broodnodig. Want de wereld lijkt steeds sneller te gaan. Dat is niet letterlijk zo – de klok tikt echt niet sneller, en de wereld draait niet harder – maar in het leven van mensen blijkt vrije tijd vaak steeds schaarser en kostbaarder te zijn.

En inderdaad, tijd ís kostbaar en onze samenleving zit ook echt anders in elkaar dan vijftig jaar geleden. De ontwikkelingen in de wereld lijken soms nauwelijks bij te benen. Wij mensen moeten constant informatie tot ons nemen, om bij te blijven. Wat vijf jaar geleden hip en modern was, geldt nu als ouderwets en gedateerd. En wil je vandaag de dag een huis kunnen betalen, dan moeten vaak beide partners werken. Wil je hoger op komen, dan moet je vaak meer tijd besteden aan je werk. Dat is op zich ook niet vreemd, maar soms kunnen wij mensen daardoor vergeten ook stil te staan bij al het moois dat God ons in zijn schepping gegeven heeft: de natuur en bovenal ook elkaar.

Want als je mensen vraagt wat ze in hun leven over zouden doen, dan hoor je maar weinig: “Ik had nog harder willen werken, of; ik had meer tijd willen besteden aan mijn baan en carrière.”
Maar je hoort veel eerder – en dat blijkt ook uit onderzoek: “Ik had meer tijd vrij moeten maken voor mijn gezin, of voor mijn geliefden. Ik had meer mogen genieten van alle mooie dingen om mij heen.”

Nu is er niks mis met het nastreven van een goede carrière of het hebben van een drukke baan, maar vergeet niet om de rust te nemen, om tijd vrij te maken. Voor je naasten, voor jezelf en niet op de laatste plaats voor God. Dat hoeft echt niet per se in een ver en tropisch oord, maar dat mag ook gewoon hier in het prachtige Westerwolde. Kijk eens terug op al het werk wat je verzet hebt, wees niet ontevreden en zoek je rust. Wees je bewust van de zegeningen die je ontvangt, van de schoonheid van Gods schepping, van Zijn liefde voor jou en de liefde van anderen voor jou. Sta stil en maak tijd vrij voor elkaar en voor God.

Want ook onze God maakt tijd vrij om te zien dat het werk dat Hij gedaan heeft ‘zeer goed’ is. Dit ziet Hij, nadat Hij de mens geschapen heeft. Het kroonstuk van Zijn schepping. Net als God, mogen ook wij tijd hebben om vrij te zijn. Dat vieren wij iedere zondag. Niet als star en onbeweeglijk principe, maar als een dag waarop we mogen beseffen dat God ons zegent, dat Hij ons draagt, en dat Hij ons de tijd geeft om van Zijn schepping; de wereld en elkaar te genieten.

Wens ik ons allen toe dat we mogen genieten van al het goede in ons leven, dat we tot rust mogen komen in de vakantieperiode, juist ook als ons hart bezwaard is door problemen of gemis. Neem de tijd. Want juist je vrije tijd blijkt maar wat vaak van echte kwaliteit te zijn en die is o zo kostbaar. Wens ik ons allen die tijd toe, en Gods rijke zegen tot in eeuwigheid.

Ds. Bram Verduijn