Overdenking december 2017 / januari 2018

“Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam ​Jezus, 
want Hij zal Zijn volk bevrijden van hun zonden.’
Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan
wat bij monde van de ​profeet​ door de ​Heer​ is gezegd:
‘De ​maagd​ zal zwanger zijn en een Zoon baren,
en men zal Hem de naam ​Immanuel​ geven.”

Mattheus 1: 21-23

Met Advent verwachten wij  mensen de komst van de Heer, en met kerst vieren we de geboorte van de Heer. Niet zomaar een heer, maar een Heer in wie wij ons ieder jaar opnieuw verheugen, omdat we in die Heer weten dat we er nooit alleen voor zullen staan, dat Hij met ons is, altijd. In Hem, in het kindje Jezus mogen we ons geborgen weten, zijn we niet alleen, want in Hem is God met ons. Dat is Gods belofte. En naar de vervulling van die belofte, die eens echt voorgoed zal zijn, zien wij in de adventsperiode reikhalzend uit, want Jezus, onze Heiland komt!

Jezus is een Joodse naam, het komt van Jeshoea. Het is niet de keuze van Jozef, maar een opdracht van de engel van God, om het kindje zo te noemen. Het betekent: God is heil; God redt, God is verlossing. De naam Jezus wil zeggen: In Hem, door Hem zal God de Heer heil schenken; heel maken dat wat gebroken is, het volk redden en verlossen. Hij die de naam Jezus draagt zal de zonden wegnemen, opdat het gave en waardevolle, het meest eigenlijke er weer onder tevoorschijn komt. Dat is met Kerst én Pasen – en eigenlijk elke dag –  onze grote vreugde. Want in Hem komt God ons nabij. In de menswording, de geboorte van Jezus komt de heelheid terug, het goede weer helemaal tevoorschijn in Gods schepping. In Hem vinden we ons geluk. Dat vieren we met kerst.

De evangelist Mattheus geeft Jezus nog een naam: Immanuel. Immanuel is een oud Hebreeuwse naam. De naam bestaat uit twee delen: Immanu: een samentrekking van ‘met ons’ en El: God. Immanuel betekent dus: God met ons. Vele eeuwen voordat Jezus Christus geboren werd sprak de profeet Jesaja al over de komst van een reddende Messias, die de naam Immanuel zou dragen. ‘Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een Zoon baren en Hem ​Immanuel noemen.’(Jes. 7: 14) Immanuel is een prachtige naam die vol van hoop is, vol van nabijheid, vol van geloof en liefde en vol van verwachting. In Jezus Christus; in Hem is de belofte uit Jesaja, dat Hij met ons zal zijn, werkelijkheid geworden. In dat kindje wordt zichtbaar en tastbaar dat Gods belofte, dat God zelf, persoonlijk in onze wereld is gekomen. Alleen in Hem, alleen in Jezus Christus weten we, voelen we, dat God met ons is en ons niet los zal laten. Kerst is het feest van de vervulling van Gods belofte, dat Hij ons zal dragen door de nacht heen.

Die twee namen, Immanuel en Jezus horen dus helemaal bij elkaar. Gods belofte klinkt er ten volle uit.  In Jezus Christus krijgt die belofte zijn vervulling, in Jezus Christus is Gods redding nabij. Dat betekent Immanuel. In het kindje in de kribbe verbindt God zich op een nieuwe en bijzondere wijze met ons mensen. Als wij zeggen, in wat voor context dan ook: God met ons, dan houden wij altijd Jezus Christus komst in de wereld, zijn leven, lijden, sterven en opstanding voor ogen. Het is Gods belofte ons nooit los te zullen laten, en die belofte houdt hij door, menswording, kruis en opstanding heen. Wens ik ons allen een goede Advent, een gezegende Kerst en gezegend nieuw jaar toe.

Ds. Bram Verduijn

O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israel,
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer.
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel.
O kom, die onze Koning zijt,
in wolk en vuur en majesteit,
Adonai, die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht!
Weest blij, weest blij, o Israel!
Hij is nabij, Immanuel.