Kwartaallied

Omdat er behoefte is binnen de gemeente, meer aandacht te besteden aan onbekende, maar veelal wel mooie liederen, is het voorstel om “Het kwartaallied” (in plaats van een maandlied) in te voeren. Ieder kwartaal heeft 13 zondagen, het zou dus mogelijk moeten zijn om 6 tot 8 keer het kwartaallied gepland te gaan zingen / oefenen tijdens de eredienst. Dit biedt tevens de kans om de toegevoegde liederen in onze eigen bundel goed te kunnen leren.

Om “Het kwartaallied” succesvol te implementeren is een goede communicatie noodzakelijk. We hebben hiervoor verschillende communicatiekanalen en dat zijn “Ons Kerkblad”, de wekelijkse afkondigingen, onze website en Facebookpagina.

We beginnen met het eerste kwartaallied in oktober 2018. In de maand voorafgaand zullen we via het kerkblad, de website, de Facebookpagina en de afkondigingen in de kerk, aangeven om welk lied het gaat en zal er uitleg en achtergrondinformatie worden gegeven over het kwartaallied. Indien mogelijk wordt er op de website en op Facebook een youtubefilmpje geplaatst, zodat er thuis al kan worden begonnen met oefenen.

Om alle gemeenteleden te betrekken bij het kwartaallied wordt het op prijs gesteld om voorkeuren in te dienen. Een lied komt als kwartaallied in aanmerking als:

  • het nieuw in onze eigen bundel is opgenomen
  • het is opgenomen in het nieuwe liedboek, maar onbekend qua tekst en melodie
  • het is opgenomen in het nieuwe liedboek, qua tekst bekend is maar een nieuwe melodie heeft gekregen.

Ook de kinderen van Solid Kids willen we betrekken bij het aanleren van nieuwe liederen. Hierover zal nog overleg plaatsvinden met de leiding.