Kwartaallied 1e kwartaal 2019 “Ik zal er zijn”

Het tweede kwartaallied al weer. Vanaf oktober hebben flink geoefend met lied 836 ‘O Heer die onze Vader zijt’. Het is mooi om te horen hoe goed dit lied inmiddels bij iedereen bekend is en dat er uit ‘volle borst’ wordt meegezongen.

In de komende periode zullen we met regelmaat de nieuwe liederen uit de herziene liedbundel zingen. We beginnen met een prachtig lied van Sela:  ‘Ik zal er zijn’. Dit is het nieuwe kwartaallied voor de maanden januari tot en met maart.  Het lied zingt over de grootste Naam van God; Jahweh.  In die naam ligt een belofte verscholen die alles zegt over wie onze God is: ‘Ik ben die er zal zijn.’

In Exodus 3 lezen we hoe God zich bekent maakt bij Mozes: Zijn Naam. ‘Hoe is Uw Naam?’ vroeg Mozes.  ‘Ik zal er zijn. Ik ben die Ik ben. Ik ga met je mee.‘ De tekst van het lied van Sela getuigt op ontroerende wijze over deze belofte.

Exodus 3: 11 – 15

11 Maar ​Mozes​ zei tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de ​farao​ gaan en de Israëlieten uit ​Egypte​ weghalen? Dat kan ik niet.’ 12 God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit ​Egypte​ weghalen, en hier op deze berg zullen jullie Mij vereren. Dan zul je zeker weten dat Ik je gestuurd heb.’ 13 Mozes​ zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet?’ 14-15 Toen zei God: ‘Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je gestuurd heeft. Dat zal Mijn naam zijn. Zo moeten ze Mij voortaan noemen. Ik ben de Heer, de God van hun voorouders, de God van Abraham, Isaak en Jakob.’

En zoals God Zich bekend maakte aan Mozes en hem vertelde hoe hij Hem bekend mocht maken aan het volk Israël, zo maakt Hij Zich ook aan ons bekend, want Hij is onveranderlijk. Hij is nog steeds dezelfde God, de ‘Ik ben die Ik ben’; de ‘Ik zal zijn die Ik zijn zal’; de Schepper van hemel en aarde,  de God die ons heeft geschapen, van niets en niemand afhankelijk, maar is wie Hij is, en doet wat Hij zegt. ‘Ik zal er zijn’. HERE is zijn Naam. Hij blijft dezelfde. Niet als een standbeeld, maar als de levende God. Niet altijd even begrijpelijk en tastbaar. Soms was en is Hij juist verborgen aanwezig. Onnoembaar aanwezig. De naam van de levende God. Hij is de HERE. ‘Ik zal er zijn.’

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.