Uitleg kwartaallied 4e kwartaal: Lied 836

De dichter

De tekst van lied 836 is van John Geenleaf Whittier (1807 – 1892). John Geenleaf Whittier komt uit een Quakergeslacht uit Amerika. In de Quakertraditie gelooft men dat God te vinden is in de stilte. John Greenleaf Whittier was een zeer bescheiden man uit een arm boerengezin in New England. Whittier was een van de populairste gezangendichters van de Engelssprekende wereld.

Hij schreef het gedicht ‘The brewing of Soma’ in 1872 uit ergernis over de luidruchtige opwekkingsbijeenkomsten in de buurt. In het gedicht keert hij zich tegen andere manieren om God te zoeken en te vinden, zoals hij ze tegenkwam bij sjamanen, praktijken van de derwisjen (drank, dans, meditatie), de bacchanten (drank als middel tot extatisch en grensoverschrijdend gedrag) en via hallucinerende middelen, enzovoort. De dichtregel in de oorspronkelijke versie ‘Dear Lord and Father of mankind, forgive our foolish ways!’ slaat op deze praktijken. Whittier eindigt zijn gedicht met de volgens hem échte (Quakers) methode om in contact met het goddelijke te komen: sober leven naar Gods wil; zoeken naar stilte; geen zelfzucht. Dán hoor je de ‘stille stem in ’t hart’ (vergelijk: 1 Koningen 19:11-13). God is in de stilte, niet in de aardbeving, wind of vuur.

Van gedicht tot gezang

Het gedicht bestaat uit 17 strofen, echter voor lied 836 zijn er in totaal 5 gebruikt. Voorganger William Garrett Horder (1841 – 1922) heeft deze 5 strofen tot een gezang gemaakt door het op te nemen in zijn bundel Congregarional Hymns (1884)

Melodie

In het Liedboek voor de Kerken (1973) staat de tekst van dit lied opgenomen als Gezang 463, met een melodie van Frederick Charles Maker. In Liedboek (2013) is een andere melodie gekozen, die overeenkomt met de tekst-melodie-combinatie zoals die in Engeland bekend is. Deze melodie van Charles Hubert H. Parry (1848-1918) is afkomstig uit zijn oratorium ‘Judith’ bij de ballad ‘Long since Egypt’s plenteous land’.

Het lied is te beluisteren via onderstaande link. Samenzang vanuit de Martinikerk in Groningen, m.m.v. het Roden Girl Choristers, o.l.v. Sonja de Vries. Organist: Sietze de Vries.

https://youtu.be/HD6nglenoHQ