Privacyverklaring

Privacy-statement

De Hervormde Gemeente te Sellingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Hervormde Gemeente te Sellingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klik hier voor tekst van de privacyverklaring.