Doop Maarten Jonathan Ravesloot Zondag 15 april 2018

Zondag 15 april werd Maarten Jonathan Ravesloot gedoopt door onze eigen predikant ds. Bram Verduijn. Jonathan betekent ‘geschenk van God’. We mogen allemaal leven vanuit de wetenschap dat we een geschenk van God zijn en dat God ons liefheeft. Voor God zijn we allemaal gelijk, zoals ook voor ons zelf iedereen gelijk is en gelijk behandeld moet worden. De schriftlezing uit Lucas over de Barmhartige Samaritaan leert ons dat Jezus van ons verwacht dat we handelen als de Samaritaan: ‘Doet u dan voortaan net zo’.

Maarten werd tijdens de dienst door zijn grote nicht Dagmar binnen gedragen, gevolgd door de kinderen van Solid Kids. De kinderen van Solid Kids zongen een prachtig lied voor Maarten, Mirjam, Bernard en grote broer Joost.